ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมครั้งที่จำนวนกรรมการรายงานการประชุม
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุมร้อยละ
80/1/2555111090.91รายงานครั้งที่ 80/1/2555
81/2/255511981.82รายงานครั้งที่ 81/2/2555
82/3/255511766.64รายงานครั้งที่ 82/3/2555
83/4/255511872.73รายงานครั้งที่ 83/4/2555
84/5/2555111090.91รายงานครั้งที่ 84/5/2555
85/6/25551111100.00รายงานครั้งที่ 85/6/2555
86/1/2556111090.91รายงานครั้งที่ 86/1/2556
87/2/255611981.82รายงานครั้งที่ 87/2/2556
88/3/25561111100.00รายงานครั้งที่ 88/3/2556
89/4/255611872.73รายงานครั้งที่ 89/4/2556
90/5/2556111090.91รายงานครั้งที่ 90/5/2556
91/6/25561111100.00รายงานครั้งที่ 91/6/2556
92/1/25571111100.00รายงานครั้งที่ 92/1/2557
93/2/25571111100.00รายงานครั้งที่ 93/2/2557
94/3/2557111090.91รายงานครั้งที่ 94/3/2557
95/4/2557111090.91รายงานครั้งที่ 95/4/2557
96/5/2557111090.91รายงานครั้งที่ 96/5/2557
97/6/255711872.73รายงานครั้งที่ 97/6/2557
98/1/255811981.82รายงานครั้งที่ 98/1/2558
99/2/2558111090.91รายงานครั้งที่ 99/2/2558
100/3/2558111090.91รายงานครั้งที่ 100/3/2558
101/4/2558111090.91รายงานครั้งที่ 101/4/2558
102/5/2558111090.91รายงานครั้งที่ 102/5/2558
103/6/25581111100.00รายงานครั้งที่ 103/6/2558
104/1/25591111100.00รายงานครั้งที่ 104/1/2559
105/2/25591111100.00รายงานครั้งที่ 105/2/2559
106/3/25591010100.00รายงานครั้งที่ 106/3/2559
107/4/25591010100.00รายงานครั้งที่ 107/4/2559
108/5/2559111090.91รายงานครั้งที่ 108/5/2559
109/6/255911981.82รายงานครั้งที่ 109/6/2559
110/1/2560111090.91รายงานครั้งที่ 110/1/2560
111/2/2560111090.91รายงานครั้งที่ 111/2/2560
112/3/256011981.82รายงานครั้งที่ 112/3/2560
113/4/25601111100รายงานครั้งที่ 113/4/2560
114/5/256011981.82รายงานครั้งที่ 114/5/2560
115/6/2560111090.91รายงานครั้งที่ 115/6/2560
116/1/25611111100.00รายงานครั้งที่ 116/1/2561
117/2/2561111090.91รายงานครั้งที่ 117/2/2561
118/3/25611111100.00รายงานครั้งที่ 118/3/2561
119/4/25611111100รายงานครั้งที่ 119/4/2561
120/5/256111872.73รายงานครั้งที่ 120/5/2561
121/6/256111981.82รายงานครั้งที่ 121/6/2561
122/7/256110770.00รายงานครั้งที่ 122/7/2561
123/1/256210990.00รายงานครั้งที่ 123/1/2562
124/2/256299100.00รายงานครั้งที่ 124/2/2562
125/3/25629888.89รายงานครั้งที่ 125/3/2562
126/4/25629888.89รายงานครั้งที่ 126/4/2562
127/5/2562111090.91รายงานครั้งที่ 127/5/2562
128/6/25621111100.00รายงานครั้งที่ 128/6/2562
129/7/25621111100รายงานครั้งที่ 129/7/2562
130/8/2562111090.91รายงานครั้งที่ 130/8/2562
131/9/2562111090.91รายงานครั้งที่ 131/9/2562
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7405285 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready