ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ ระดับมาตรฐานโลก โรงเรียนจึงได้แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน ในต่างประเทศ ได้ทำการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ(Memorandum of Agreement/Understanding)อย่างเป็นทางการ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นับถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศจำนวน 28 สถาบัน ดังนี้ รายชื่อ
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7405283 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready